Sidor

måndag 14 december 2009

Polisen lägger grunden i Rosengård

I dag skriver både Dagens Nyheter och Skånska Dagbladet att det är ett år sedan de omfattande kravallerna i Rosengård och att polisens satsning sedan dess med bl a ökad närvaro har gett effekt.

Jag tycker att det är bra att detta uppmärksammas. Inte för att polisens närvaro och trygghetsskapande åtgärder är lösningen på problemen i Rosengård, utan för att de är en förutsättning för att stadsdelen överhuvudtaget ska kunna utvecklas vidare. Utan grundläggande trygghet samt ordning och reda i området får andra åtgärder liten effekt. Rädsla och otrygghet passiviserar och stänger ute. Därför är polisens lyckade satsning viktig.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Viktigt med polisnärvaro
Polisnärvaro ger effekt
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!