Sidor

fredag 29 augusti 2008

Befria skolan i Malmö

I dag skriver Malmös skolkommunalråd Agneta Eriksson (s) under Aktuella frågor i Sydsvenskan. Det är ett svar på den moderate riksdagsledamoten Mats Gerdaus artikel i onsdags.

Agneta Eriksson tycker inte om friskolor. Enligt henne är de duktiga på marknadsföring och på att med braskande reklam locka till sig elever. Hon gillar inte heller att de vill göra vinst. Agneta Eriksson motiverar att Malmö stad avvisar alla som vill starta friskolor i kommunen med att elevunderlaget minskar och redan befintliga skolor riskerar att behöva slå igen när nya etablerar sig. Enligt henne skulle det vara ett slöseri med skattemedel och svek mot elever, föräldrar och skolpersonal att bejaka nya skoletableringar.

Det är inget förvånande att socialdemokraterna hävdar sin socialistiska planstyrda skolpolitik. De vill bevara politikernas makt över skolan på elevernas och familjernas bekostnad. Därför är det viktigt med ett maktskifte som befriar skolan i Malmö.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(M)er frihet i skolan - inte ökad (s)ocialism
(s) vill inte elevernas bästa
Frigörande moderat skolinitiativ