Sidor

lördag 9 augusti 2008

Biståndet korrupt och ineffektivt

I sin krönika i dagens DN skriver Anders Isaksson om FN och bistånd. Han är som vanligt skarp och träffsäker. Han ger exempel på hur makthavare glider fram i systemen och hur vårdslöst pengarna som tagits från skattebetalarna hanteras.

Jag skulle vilja att Sverige reviderar och omprövar hela biståndspolitiken och stöden till alla organisationer. Kraven på rätt målsättningar, resultat och frånvaro av korruption måste höjas avsevärt.