Sidor

tisdag 5 augusti 2008

Individer vet själva bäst

dagens DN-debatt (Svenska Dagbladet) skriver kd-ledaren Göran Hägglund och TCO-ordföranden Sture Nordh tillsammans. De vill införa skattesubventioner för individuella sparkonton för utbildning. De vill genom reformen öka rörligheten på arbetsmarknaden.

Syftet är naturligtvis gott. Säkert sitter många kvar på jobb där de inte trivs men vågar inte lämna en fast tjänst eller så känner de att de inte har kompetens att gå vidare. Men ännu ett system där politiker ska styra och reglera är ingen bra lösning. Bättre vore avreglering och lägre skatter så att utrymmet för den enskildes handlingsfrihet ökar. Individerna vet bäst själva hur de ska sträva efter lycka i sina liv.

Avreglera arbetsmarknaden! Det skulle öka rörligheten.

Sänk skatterna! Det ökar möjligheterna för den enskilde att rusta sig bl a kompetensmässigt.