Sidor

lördag 30 augusti 2008

Välkomna nya skolor!

Återigen försöker Malmö stad motverka att nya friskolor etablerar sig i Malmö. Sydsvenskan skriver i dag om att sjutton nya ansökningar fått kalla handen. Det anmärkningsvärda den här gången är att den miljöpartistiske ersättaren inte står bakom den röda majoriteten i Utbildningsnämnden.

Skolkommunalrådet Agneta Eriksson (s) motiverar den här gången med att "Det vore helt ansvarslöst att nu satsa stora resurser på tusentals nya gymnasieplatser när vi har en utveckling där antalet gymnasieelever minskar kraftigt". Jag menar att hon inte ska bry sig om vilka satsningar fristående aktörer gör. Bedömer någon att det finns utrymme för just deras skolsatsning är det deras val och deras risktagning. Det socialdemokratiska skolkommunalrådet försöker få det att låta som om kommunen tvingas betala för de nya satsningarna. Så är det ju inte. Kommunen betalar lika mycket för varje elev oavsett vilken skola eleven går på.

Jag misstänker att skolkommunalrådet (s) fruktar att det ska visa sig att de fristående skolorna blir populärare än de kommunala och ju färre som går i kommunala skolor desto mindre blir politikernas makt. Det är en utveckling jag skulle välkomna men det gör naturligtvis inte socialdemokratiska politiker.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Befria skolan i Malmö
(M)er frihet i skolan - inte ökad (s)ocialism
(s) vill inte elevernas bästa
Frigörande moderat skolinitiativ