Sidor

lördag 23 augusti 2008

FRA-lagen: Den totala skanningen problemet

dagens DN-debatt gör den förre försvarsministern Mikael Odenberg ett inlägg i FRA-diskussionen. Jag tycker att det är ett av de bästa och mest balanserade någon från lagens förespråkare hittills gjort. Det är inte utan att man inser hur trist det är att han lämnade sin post och Regeringen. Det var en betydande förlust.

Han beskriver de goda syften den nya FRA-lagen har. Och de goda intentioner dess förespråkare har. Och jag håller med om att det är bra att den tidigare oreglerade signalspaningen regleras.

Men det blir enligt min mening ändå fel eftersom lagen trots allt tillåter att all trafik kommer att skannas Och det förnekar ju inte heller Odenberg. Men han menar att regleringar som säger att när otillåten information läcker igenom ska den omedelbart förstöras räcker för att värna enskildas integritet. Det håller inte jag med om. Problemet är just att staten ska tillåtas att massavlyssna och att information därmed kan komma i orätta händer. Vi vet att oavsett de bästa intentionerna och de bästa syftena så är risken stor, att när möjligheten finns, så sker missbruk. Därför vill inte jag att möjligheterna ska tillskapas.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Återupprätta förtroendet!
FRA-lagen: Efterkloka socialdemokrater
FRA-lagen: Läge för pudel
FRA-lagen: Fel med tjänstemän i debatten
FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post