Sidor

lördag 9 augusti 2008

Frigörande moderat skolinitiativ

Moderaterna i Riksdagens utbildningsutskott har presenterat en rapport om mer valfrihet i skolan. Jag uppfattar det så att man anser att en del kommuner och Skolverket behandlar friskolor styvmoderligt. Därför föreslås förändringar som stärker friskolorna och eleverna som valt friskolor. Dessutom vill de moderata riksdagsledamöterna göra de kommunala skolorna friare.

Jag tycker att rapporten är mycket bra. Folkpartiet har alldeles för länge fått spel fritt på skolpolitikens område inom Alliansen. Enligt min mening har Folkpartiet ingen vidare liberal skolpolitik. Det handlar i stället mycket om detaljregleringar, betyg och kontroller. Det är sällan man hör någonting om att förbättra friskolornas ställning eller valfrihet för eleverna och deras familjer. Den moderata rapporten är en vitamininjektion som jag hoppas får stor betydelse för Alliansens framtida skolpolitik.

Svenska Dagbladet är positiv till rapporten och man underbygger sitt ställningstagande med intressanta fakta. Jag ska väl inte påstå att jag blir förvånad när jag läser Sydsvenskan och DN men blir ändå besviken. Sydsvenskan håller med kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu (s) som kallar de moderata förslagen "flåshurtig nyliberalism". Det är han som leder en kommun där den politiska majoriteten är rabiata motståndare till friskolor och uppmanar Skolverket att avslå i stort sett alla ansökningar om etableringar i kommunen. Sydsvenskan behöver kalibrera sin politiska kompass om man ska fortsätta kalla sig liberal. DN i sin tur har hakat upp sig på att moderater både i rapporten och i andra sammanhang säger att det inte är ett självändamål att elever går i friskolor. DN menar att innebörden av förslagen pekar i en annan riktning. Personligen skulle jag önska att DN hade rätt; att moderaterna, Alliansen, ja hela Riksdagen skulle säga att lika lite som kommunerna är etablerade i livsmedelsbranschen ska de vara etablerade i utbildningsbranschen. Men rapporten är inte i närheten av det utan är välbalanserad och politiskt realistisk. Vad DN vill framgår inte av artikeln.