Sidor

tisdag 26 augusti 2008

Vårdvalet gynnar alla

Under Aktuella frågor i dagens Sydsvenskan fortsätter debatten om privatfinansierad barnsjukvård. Den startade på DN-debatt förra veckan och följdes upp med en ledarkommentar i Sydsvenskan ett par dagar senare. Dessa båda inlägg har jag kommenterat här och här.

Lars H Gustafsson, som var en av undertecknarna till DN-artikeln, förklarar i dag sitt motstånd till privatfinansierad barnsjukvård med att dagens primärvård fungerar dåligt för många av dem som behöver den mest. Han skriver:

"Barnen i Rosengård hör till dem med sämst hälsa och i störst behov av vård. Trots det söker familjerna där mer sällan vård för sina barn än i övriga Malmö. Jag har frågat många av familjerna varför. De vanligaste skälen tycks vara brist på tillit till en hårt ansträngd primärvård och att man har svårt, både ekonomiskt och praktiskt, att komma loss från jobb och barnpassning för att sitta i timmar på sjukhusets akutmottagning, som dessutom kan verka skrämmande för en familj som kommer från helt andra förhållanden.

En mottagning av Martinas modell, placerad i Rosengård, med korta väntetider, personlig omvårdnad och hög vårdkvalitet skulle vara guld värd för barnen där och deras föräldrar. Men för en vanlig trebarnsfamilj på Rosengård skulle notan för barnens försäkringar hamna på uppemot 10 000 kronor per år. Det är få föräldrar som har råd med det."

Jag sympatiserar inte med Lars H Gustafssons kritik av privatfinansierad barnsjukvård men håller med om hans beskrivning av primärvårdens brister och även om vilket värde en privat driven mottagning i Rosengård, av den typ han beskriver, skulle kunna få för många familjer.

Inom kort beslutar Region Skåne om att under första halvan av 2009 införa vårdval för alla skåningar. En vårdpeng som bl a bygger på vårdtyngd och socioekonomiska faktorer följer varje skåning till den vårdgivare den väljer. Det kommer att innebära att en privat vårdgivare kan öppna en mottagning i t ex Rosengård och erbjuda den vård som efterfrågas.

Jag är en ihärdig påhejare för införandet av vårdval. Mycket av makten flyttas från politiker och tjänstemän till invånarna som själva kan välja den vårdgivare de tycker tillfredsställer deras behov bäst. Jag är övertygad om att behovet av att skaffa privata vårdförsäkringar kommer att minska när vårdgivarna, för att inte förlora sin finansiering, tvingas anpassa sig efter vårdtagarnas behov och önskemål.

Lars H Gustafsson skriver att han inte vill förbjuda privatfinansierad barnsjukvård utan mota den i grind genom att rusta upp den öppna barnsjukvården som är tillgänglig för alla. Införandet av vårdvalet är precis en sådan upprustning.

Sydsvenskan publicerar också en artikel om beslut som tagits i Region Skånes vårdproduktionsberedning inför vårdvalet. Den här gången rör det taxorna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Privat barnsjukvård är självklart ok
Måste tillåtas prioritera sina barn
Aktuellt sprider vänsterpropaganda