Sidor

tisdag 19 augusti 2008

Måste tillåtas prioritera sina barn

DN-debatt i dag ondgör sig tre skribenter över privatfinansierad sjukvård och då framförallt privatfinansierad barnsjukvård. De reagerar mot att det inom kort öppnas ett privatfinansierat barnsjukhus i Stockholm. Skribenterna utgår från FN:s barnkonvention och menar att ingen borde tillåtas få tillgång till sjukvård som inte alla andra också har tillgång till. Ingen ska få prioritera sina privata resurser så att de tecknar en försäkring som ger vård utöver den nivå som politikerna bestämt. Så absurt! Den som tycker sig ha råd ska alltså inte få lov att använda sina egna pengar för att tillförsäkra sina barn bästa tänkbara sjukvård.

Vad är det för samhälle skribenterna vill ha? De tror väl inte att ett offentligt finansierat system någonsin kan tillfredsställa alla medborgares upplevda behov? Ett offentligt finansierat system måste alltid ransonera och en del medborgare kommer alltid vilja ha tillgång till en högre nivå. Jag vill inte leva i ett samhälle där föräldrar förbjuds att prioritera sina barns välbefinnande framför annan konsumtion.

Avslutningen på artikeln visar att skribenterna förstår att deras resonemang inte håller. De skriver:
"Med detta sagt inbillar vi oss inte att några kapacitetsproblem går att komma till rätta med genom att hindra sjukhus från att diskriminera barn efter föräldrarnas tjocklek på plånboken. Lösningen ligger förmodligen i stället i utökade resurser och omorganiseringar för effektivisering. Men att godkänna sjukvård som i praktiken utestänger barn med funktionsnedsättningar liksom obemedlade barn är inte heller någon lösning. Snarare en oacceptabel kapitulation som dessutom strider mot en av mänsklighetens viktigaste konventioner."

Det är FN:s barnkonvention som de kallar "en av mänsklighetens viktigaste". Jag skulle vilja kalla den en av mänsklighetens mest orealistiska konventioner. Skulle den efterlevas skulle vi tvingas leva i samhällen ännu värre än vad socialisterna och kommunisterna i det gamla östblocket lyckades åstadkomma.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Aktuellt sprider vänsterpropaganda