Sidor

måndag 4 augusti 2008

Tjänstemännens personliga agendor ointressanta

I dagens Sydsvenskan intervjuas chefen för Malmö stads miljöförvaltning. Hon berättar om sin syn på hur kommunen bör förhålla sig till olika miljöfrågor. Det är i och för sig intressant att läsa om hennes tankar men jag förstår inte Sydsvenskans syfte med artikeln. Om tidningen vill informera sina läsare om kommunens hållning i miljöfrågor är det de ansvariga kommunalrådens, och Miljönämndens majoritets, intentioner som är det mest väsentliga. Vill man berätta om miljödirektören som makthavare menar jag att det mest intressanta är vilken förmåga hon har att förverkliga politiska beslut. Det är faktiskt det som är hennes jobb.

När kommunens förvaltningschefer utses anser jag att det allra viktigaste är just förmågan att genomföra de politiska besluten. En förvaltningschef ska också effektivt kunna föra fram förvaltningens expertkunskaper till politikerna. Dessutom tycker jag att det är väsentligt med erfarenhet från politiskt styrda organisationer och närvaro i relevanta nätverk. Nyfikenhet och initiativkraft är också viktigt.

I samma tidning publiceras en insändare av mig. Där beskriver jag en del av min syn på bilismen i Malmö.