Sidor

torsdag 14 augusti 2008

Aggressiva hundar: Rättssäkerheten ska värnas

Jag har reagerat på en insändare under Ordet i dagens Sydsvenskan och skickat in följande:

"Skribentens inlägg i debatten om aggressiva hundar är det dummaste och minst genomtänkta jag hittills sett. Han tycker att poliser ska ha befogenheter att direkt på plats avliva hundar som de tycker är uppenbart farliga. Motivet är att det skulle förbättra ägarnas ansvarskänsla. Jag förstår att Skribenten själv inser att hans förslag är tvivelaktigt när han skriver "En överdriven omsorg om rättssäkerheten gör allmänheten rättslös gentemot kriminella hundägare." Och det borde fått honom att besinna sig och vi hade sluppit läsa "... hundar som väl förtjänat ett välriktat nackskott".

Jag tycker inte att svenska myndighetspersoner efter summariska rättsprocesser på gatan ska syssla med välriktade nackskott.

Skribenten tycker att rättssäkerheten är för hög för kriminella hundägare. Den SKA vara hög, för ALLA. Betänk att polismannen på plats gör en grav felbedömning och avlivar en hund som inte borde avlivas. Ett sådant misstag går inte att rätta till.

Jag argumentera för en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare. Alltså att alla hundägare måste försäkra sina hundar så att ett försäkringsbolag garanterar att betala för de skador hundarna förorsakar. Premien skulle då utgå bl a från hundras och ägarens skötsamhet, precis som vid andra försäkringar. Den som vägrar att försäkra sina hundar skulle inte tillåtas att äga hund och hundarna skulle kunna omhändertas omedelbart. Visst blir det mer kostsamt för alla hundägare, även de seriösa och skötsamma, men jag är säker på att många av de problem som finns i dag efterhand skulle försvinna.

En obligatorisk ansvarsförsäkring skulle tvinga hundägarna att ta större ansvar. Försäkringsbolagen skulle ställa krav som jag tror skulle minska risken för att hundar enkelt rymmer och sliter sig. Jag tror också att kraven skulle göra att hundägare ser till att hitta tillräckligt lämpliga personer som tillfälligt passar och rastar hundarna."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Aggressiva hundar: Lagen måste effektiviseras
Aggressiva hundar: Ge polisen effektiva verktyg!
Tvinga hundägare till ansvar!
Koppeltvång fel väg