Sidor

lördag 21 mars 2009

Socialtjänstens ansvar

När jag först såg bilder från de vanskötta lägenheterna på Herrgården i Rosengård kunde jag inte tro att det var sant. Att någon levde under så usla förhållanden i Sverige. Förfall, fukt, mögel, skadedjur ... Men jag fick snabbt acceptera att det är sant och att omfattningen är stor.

Nu är maskineriet igång. Det som upptäckts på Herrgården kommer efterhand att åtgärdas. Och det funderas på om det finns liknande omständigheter på andra håll i staden.

Jag har, inte minst som viceordförande i Miljönämnden, funderat en del på vems ansvaret är när familjer i Malmö bor i lägenheter under omständigheter som uppenbarligen kan vara skadliga för hälsan på olika sätt. Jag menar att det yttersta ansvaret alltid ligger på hyresgästerna själva. De har att se till att bostaden är i skick genom den egna skötseln och genom dialog med fastighetsägaren. Hjälper inte det kan de ta kontakt med och anmäla till kommunens miljönämnd. Fastighetsägaren i sin tur har sitt ansvar att hålla bostäderna i tillräckligt bra skick. Normalt fungerar detta enligt min uppfattning bra. Då och då kommer hyresgäster och fastighetsägare inte överens och då kopplas Miljönämnden in. Förvaltningens tjänstemän griper in och ibland beslutar nämnden om viten för att trycka på. Dessutom finns ju Hyresgästföreningen som hjälper sina medlemmar.

På Herrgården har detta inte fungerat och skälen tycks bl a vara att många av de boende inte förstått att standarden i deras lägenheter varit undermålig, att många av de boende av olika anledningar inte vågat klaga och att fastighetsägaren varit ovillig att sköta underhållet. Man kan ju tycka att det inte borde vara svårt att förstå att lägenheterna varit misskötta långt bortom acceptansens gräns och att det är självklart att under sådana förhållanden klaga och sätta press på fastighetsägaren. Men på Herrgården bor många som relativt nyligen kommit till Sverige och därför inte vet vare sig vad de kan förvänta sig av t ex boendet eller hur de tar tillvara sina rättigheter. Faller ansvaret då på någon annan? Jag tycker det. I alla fall delvis.

En mycket stor andel av de boende på Herrgården är socialbidragstagare vilket alltså innebär att kommunen betalar bl a familjernas hyror. I sådana fall menar jag att socialtjänsten har ett ansvar att se till att bidragstagarna har tillräckliga kunskaper för att hävda sina rättigheter bl a som hyresgäster. I det aktuella fallet på Herrgården har socialtjänstens passivitet inneburit att malmöbornas skattepengar fyllt fickorna hos en oseriös fastighetsägare. Jag anser att socialtjänsten måste vara aktiv så att bidragstagare inte utnyttjas och skattepengar slösas bort.

I debatten har höjts röster som argumenterar för att Miljönämnden borde vara aktivare när det gäller att motverka misskötsel av bostäder. Jag håller inte med om det. Jag tycker att den ordning för nämndens ansvar som gäller i dag i princip är bra. När någon klagar aktiveras myndigheten. Jag vill inte se att Miljönämndens tjänstemän, på motsvarande sätt som de gör vid tillsyn av t ex restauranger, med jämna mellanrum knackar på och utifrån formulär bedömer bostäder. Det vore rena hemfridskränkningen och orimligt omfattande. Vad jag kan tänka mig är bredare angreppssätt när det upptäcks att flera bostäder i samma bestånd är misskötta.

Sydsvenskan, Kvällsposten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar