Sidor

onsdag 14 januari 2009

Kollektivtrafiken: Marknad bättre än socialism!

Skånetrafiken avråder enligt Sydsvenskan Regeringen från att tillåta konkurrens på kollektivtrafikmarknaden. Man motiverar med att privata buss- och tågbolag i så fall plockar russinen ur kakan och att Skånetrafiken i så fall får "rollen som städpatrull". Jag antar att man menar att Skånetrafiken skulle bli de enda som trafikerar olönsamma linjer.

Jag tycker att man måste fundera på vad som är Region Skånes uppgift och uppdrag. En del av mitt svar är att det INTE är Region Skånes uppgift och uppdrag att göra sådant som det finns, eller skulle kunna finnas, en marknad med privata aktörer för. Jag menar att fri konkurrens på öppna marknader alltid fungerar effektivare och är mer rättvisa än socialistiska monopollösningar.

En variant skulle kunna vara att Region Skåne inte är huvudman för någon trafik utan låter fri konkurrens råda. Skulle det, mot förmodan, leda till att det saknas trafik på någon linje som man av någon anledning anser borde trafikeras kan Region Skåne upphandla och betala för just den.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Bättre med fri konkurrens
Gratis är fel!
Insändare: Oärligt (s, v, mp) lova sänkta busspriser

7 kommentarer:

 1. Intressant ställningstagande, och helt rimligt, så länge som man är medveten om att om man endast trafikerar olönsamma linjer, och inte låter vinsten från lönsamma linjer finansiera förlusten från de olönsamma, så blir notan till skattebetalarna högre än idag. (Jag såg att du hade svarat min kommentar på föregående inlägg, men eftersom resonemangen återkommer i detta inlägg väljer jag att svara här)

  SvaraRadera
 2. Detta förslag leder till att vi skattebetalare får stå för istället för 100% av kostnaderna för de olönsamma linjerna. Istället för som idag då skånetrafiken tjänar pengar på vissa linjer och därmed försörjer en del av de linjer som är olönsamma. fri konkurrens leder till överproduktion har vi i dagens klimathysteri så mycket "ren" energi över till kollektivtrafikens bussar?

  SvaraRadera
 3. Till Thomas N:

  För det första är det inte säkert att man skulle välja att trafikera samma linjer på samma sätt som i dag.

  För det andra är det troligt att konkurrensen skulle leda till lägre priser och bättre service.

  SvaraRadera
 4. Då är vi nog eniga. Jag håller med dig på punkt två, om att ökad konkurrens leder till minskade priser på de sträckor konkurrens finns. Och jag tror, precis som du gör i punkt ett, att vid fri konkurrens skulle Region Skåne avstå från att trafikera (=subventionera) ett antal olönsamma sträckor, t ex alla busslinjer på Österlen. Jag antar att det är upp till er i regionfullmäktige att besluta om vilka sträckor som får skattesubvention.

  SvaraRadera
 5. Till anonym:

  Jag tycker att det är fel att de som åker och betalar på vissa linjer förutom för sin egen resa, genom politiska beslut, tvingas betala för att andra linjer ska kunna drivas med underskott. Vill politikerna driva linjer med underskott menar jag att det är skattepengar som ska användas.

  Att fri konkurrens skulle leda till "överproduktion" tror jag inte på. För det första är det väl de subventionerade linjerna som är "överproducerade" eftersom konsumenterna inte är villiga att betala vad det producerade kostar? För det andra leder fri konkurrens till att aktörerna hela tiden försöker minska sina kostnader vilket leder till minskad förbrukning och bl a mindre miljöpåverkan.

  SvaraRadera
 6. Kollektivtrafik är ett typiskt område som borde få kosta skattepengar. Imo borde all lokal kollektivtrafik i Sverige skattefinansieras.

  * Stora samhällspositiva effekter när alla kan röra sig fritt utan att hållas tillbaka av sin plånbok.

  * Bättre rörlighet när det gäller arbetsplatser.

  * Mindre biltrafik, lättare för bilresenärer att ta sig fram.

  * Mindre underhåll av vägar krävs eftersom färre bilar färdas på våra vägar.

  * Bättre innerstadsmiljö med mindre avgaser och vägpartiklar.

  * Bättre miljö i stort med mindre utsläpp som effekt av färre bilar.

  * Alla kostnader rörande administration av biljettsystem och kontrollanter försvinner.

  * Snabbare och effektivare kollektivtrafik som effekt av att man slipper krångel med biljetter och betalning.

  * Ingen rånrisk hos kollektivtrafikens anställda (de har inte hand om några pengar).

  SvaraRadera
 7. Till Fredde:

  Det finns säkert en plussida med fri kollektivtrafik och några av Freddes punkter kan vara exempel på det.

  Jag gillar det dock inte. För det första är det principiellt fel. Jag tycker att var och en ska stå för sin egen försörjning och betala för sig. Man väljer, i det här fallet hur man vill resa, och sedan betalar man vad det kostar.

  Sedan är jag också säker på att när något är "gratis" för den enskilde värderas och används inte resurser och möjligheter rätt i förhållande till varandra. På en fri marknad, däremot, styrs resurserna dynamiskt efter människors värderingar.

  Några kommentarer till Freddes punkter:

  "mindre underhåll av vägar"
  Det är jag inte alls säker på. Fri kollektivtrafik skulle säkert leda till fler bussar på vägarna. Jag har fått lära mig att tung trafik som bussar och lastbilar när det gäller broar ger 10.000 gånger hårdare slitage per fordon än personbilar. Det är inte orimligt att tro att något liknande gäller vägar. I så fall skulle vägslitaget snarare öka med fri kollektivtrafik.

  "Bättre innerstadsmiljö med mindre avgaser"
  Mindre avgaser blir det säkert men om man tittar på de problematiska utsläppen i Malmö är det inte alls säkert att färre bensinbilar samtidigt som fler gasbussar ger en förbättring. Det beror på utsläppen av kväveoxider (NOX).

  Dessutom skulle fri kollektivtrafik sannolikt leda till att många av dem som i dag cyklar och går i stället skulle resa kollektivt. Det skulle ge många negativa effekter.

  SvaraRadera