Sidor

söndag 11 januari 2009

Skrota LAS!

På DN-debatt den 11/1 2009 presenterade professor Magnus Henrekson flera goda argument för att den nuvarande Lagen om anställningsskydd, LAS, bör skrotas. Han skriver att LAS kanske var bra i en annan tid men inte fungerar på den moderna arbetsmarknaden. Dessutom skyddar den enskilda arbetstagare dåligt eftersom makten lagts hos fack och arbetsgivare som kan förhandla om turordningen, ÄVEN för individer som inte är fackligt anslutna.

Professor Henrekson har inget förslag på någon ny modell. Det tycker jag är bra. För mig räcker det att man skrotar LAS. Det borde vara självklart att det är arbetsgivaren som bestämmer vilka som ska vara anställda i dens verksamhet. Uppsägningstider, lön m m bör regleras av avtal som upprättas när arbetstagare och arbetsgivare kommer överens om en anställning. Den överenskommelsen har inte Staten med att göra.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
DN vill att politiker ska styra och reglera
Individer vet själva bäst

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Sydsvenskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar