Sidor

fredag 16 januari 2009

Bredda klimatdebatten!

I dag skriver företrädare för Stockholmsinitiativet i en artikel på Newsmill:

"Inget tyder på att nutida klimatförändringar är annat än naturliga. Tanken att vi kan styra klimatet är en trosuppfattning utan vetenskaplig grund. Det är än mer naivt att tro att vi kan uppskatta kostnaderna för den uppenbart missriktade klimatpolitiken. Det är också orimligt att på en sådan grund stödja "klimatåtgärder" som orsakar miljöförstöring och svält och bidrar till ekonomisk recession. Ett tungt ansvar för detta vilar på de klimatforskare som inte tidigare velat redovisa de monumentala osäkerheter man rör sig med.

Våra resurser bör istället användas för att bygga en infrastruktur som klarar ett klimat som alltid varit föränderligt, och till att hantera jordens verkliga problem som miljö och fattigdom."


Jag tycker att det är viktigt att inlägg som detta från Stockholmsinitiativet inte bara sopas under mattan utan finns med som en del av beslutsunderlaget när viktiga beslut i klimatfrågan tas. Som jag skrivit tidigare är ett problem att minsta ifrågasättande av koldioxidhypotesen bemöts mycket aggressivt av stora delar av Sveriges viktiga miljöbeslutsfattare.

Jag är orolig för att vi om 10-15 år kommer att titta tillbaka och undra hur i hela världen vi kunde fokusera så enögt på koldioxidutsläppen och lägga nästan allt annat miljöarbete åt sidan. Därför hoppas jag att debatten kan breddas och öppenheten för olika synvinklar öka.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Granska klimatalarmisterna!
Vinande piskor (mp)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar