Sidor

onsdag 21 januari 2009

Möjliggör kommunala poliser!

Svenska Dagbladets politiske chefredaktör PJ Anders Linder skriver angående polisnärvaro ute i kommunerna:

"... statens främsta uppgift kommer inte att skötas väl förrän ansvaret för den lokala ordningspolisen är delegerat till kommunerna. När det blir kommunpolitiker – inte länspolischefer eller justitieministrar långt borta – som ställs till svars för att det saknas polisnärvaro på en ort kommer det att bli helt annat ljud i skällan."

Jag håller med och önskar att det blir möjligt med kommunala ordnings- och trafikpoliser. Trygghetsfrågorna är viktiga för många medborgare i deras vardag och hänger intimt samman med lokala frågor som stadsutveckling, infrastruktur och sociala frågor. Därför är det lämpligt att kommuner kan styra prioriteringarna även på detta området.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar