Sidor

tisdag 13 januari 2009

Bättre med fri konkurrens

Från och med nästa år kommer Skånetrafiken, enligt Sydsvenskan, inte längre att kunna förbjuda privata långfärdsbussar att sälja biljetter inom Skåne . Det är ju naturligtvis en mycket bra förändring för resenärerna som ges fler alternativ samtidigt som det blir konkurrens på bussträckor även inom Skåne. Visserligen en kraftigt snedvriden konkurrens eftersom Skånetrafiken är en skattefinansierad verksamhet. Men ett steg i rätt riktning.

Det anmärkningsvärda tycker jag är att Skånetrafiken hittills faktiskt kunnat förbjuda privat konkurrens på det sättet.

Som politiker har jag haft en del kontakter med Skånetrafiken och har stor respekt för verksamheten och dess företrädare. Man jobbar seriöst, målmedvetet och framgångsrikt för att det ska finnas en effektiv kollektivtrafik i Skåne. Men jag är säker på att även kollektivtrafiken skulle utvecklas och förbättras om det rådde fri konkurrens och myndigheterna höll sig till att forma regelverken och sköta tillsynen.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Gratis är fel!
Insändare: Oärligt (s, v, mp) lova sänkta busspriser

2 kommentarer:

  1. Problemet med konkurrensen är väl just att en part är delvis skattefinansierad, samtidigt som man har politiska krav på sig att köra buss även där det inte är lönsamt. De bussbolag som öppnar nya linjer utan skattesubventionering kommer bara att göra det där det kan vara lönsamt, dvs mellan storstäderna. Det betyder att Skånetrafiken får mninskade intäkter på just dessa linjer där de idag går med vinst. Denna vinst går ju inte till ägarna (Region Skåne), utan till att subventionera alla olönsamma linjer runt om i Skåne. Utan skattesubventionering hade Österlen inte haft några busslinjer t ex. Minskad lönsamhet på dessa streckor för Skånetrafiken leder till att man måste kompensera för detta antingen genom att höja biljettpriserna, be Region Skåne höja skatten eller genom att lägga ner de mest olönsamma linjerna. Eller så slutar man ha skattesubventionerad kollektivtrafik över huvud taget. Vad tycker du?

    SvaraRadera
  2. Till Thomas N:

    Jag håller i stort med om analysen. En variant skulle kunna vara att Region Skåne inte är huvudman för någon trafik utan låter fri konkurrens råda. Skulle det leda till att det saknas trafik på någon linje som man anser borde trafikeras kan Region Skåne upphandla just den.

    SvaraRadera