Sidor

fredag 2 januari 2009

Gränsgångarstrulet: Har Regeringen gett upp?

Jag har uppfattat det som att Regeringen sedan tillträdet jobbat för att minska strulet för bl a Öresunds gränsgångare. Tyvärr tyder en artikel i dagens Sydsvenskan på att Regeringen gett upp. Statsministern säger att han tycker att skillnaderna i t ex välfärdssystemen ska ses som något positivt. Han säger också att det är upp till den enskilde gränsgångaren att sätta sig in i hur systemen fungerar.

Jag håller inte med honom. För oss som bor och verkar i Öresundsregionen är gränsgångarstrulet ett högst påtagligt och betydande problem. Bron har geografiskt gjort regionen "närmare" och väl fungerande transportsystem gör den rent fysiska förflyttningen tämligen smidig. Men eftersom regler och byråkrati är dåligt synkroniserade över sundet hämmas och försvåras utvecklingen.

Detta gäller inte minst välfärdssystemen. Statsministern säger att det är upp till den enskilde att ta reda på vad som gäller innan den tar steget till att jobba på andra sidan sundet. För det första är det ofta inte möjligt att få några svar i förväg. Många som frågat myndigheterna vad som gäller har fått svaret att det vet ingen säkert utan det får klargöras när ett verkligt fall uppstår. För det andra är regelsystemen i flera av de fall där de utretts till nackdel för gränsgångare.

Jag menar att Regeringen inte får nöja sig med situationen som den är och säga att "skillnaderna mellan Danmarks och Sveriges välfärdssystem bör ses som något positivt". I stället bör den ta tag i frågan på allvar och verkligen jobba för att underlätta för gränsgångare.

Det stora problemet är att välfärdssystemen skiljer sig mycket åt länder emellan samtidigt som de är hårt knutna till att individerna håller sig till att leva och verka hela livet i samma land. Det tycker jag är föråldrat i en modern värld där människor vill kunna röra sig över jorden i sitt yrkesliv och på sin fritid. Därför tycker jag att Sverige ska individualisera välfärdssystemen så att den som vill flytta runt i världen under sitt liv ska kunna ta med sina välfärdsförsäkringar.

Sydsvenskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar