Sidor

tisdag 28 oktober 2008

Enkel fråga: Vill (s) ersätta ESF:s offer?

Den 21 september skrev jag i bloggen angående att privatpersoner, fastighetsägare och företag drabbats av kostnader på grund av att European Social Forum genomfördes i Malmö, att Malmö stad borde ersätta de drabbade. Inför Kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag har jag skrivit en så kallad enkel fråga i saken:

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) angående ersättningar till drabbade under European Social Forum i Malmö.

Malmö stad stödde direkt och indirekt genomförandet av European Social Forum (ESF) i Malmö under hösten till ett värde av minst 5-6 miljoner kronor. När beslut om stöden togs var det känt vilka grupperingar som finns inom ESF:s hägn och vad de brukar ställa till med. Tyvärr besannades farhågorna och privatpersoner, fastighetsägare och företag drabbades på grund av ESF:s arrangemang i Malmö av betydande skadegörelse och andra kostnader.

Eftersom Malmö stad, trots vetskapen om riskerna, aktivt gjorde det möjligt för ESF att genomföra arrangemanget i Malmö menar jag att det är rimligt att staden ersätter de drabbade.

Jag frågar därför kommunstyrelsens ordförande:
Är kommunstyrelsens ordförande beredd att verka för att Malmö stad ersätter privatpersoner, fastighetsägare och företag som drabbades av skadegörelse och andra kostnader i samband med att European Social Forum genomfördes i Malmö?


Läs mina tidigare relaterade inlägg:
ESF 2008: (S)tä(mp)la rätt ans(v)ariga
ESF 2008: Accepterar våld och skadegörelse
ESF 2008: Låt kommunen betala
ESF 2008: Kramar förtryck och diktatur
ESF 2008: Svansen regerade
ESF 2008: Lite avundsjuk
ESF 2008: Lugn inledning
ESF 2008: Välkomna till Malmö!
Fel stödja ESF
Reepalu mjuk mot huliganer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar