Sidor

fredag 29 februari 2008

Saudifrågor i Kommunfullmäktige

Vid torsdagens frågestund i Kommunfullmäktige togs den planerade studieresan till Saudiarabien upp. En fråga handlade om säkerheten för de som åker. Skolkommunalrådet (s) menade att det är upp till förvaltningen samt de individer och föräldrar som är inblandade att ta ställning utifrån bl a den information som UD ger. Jag håller med i den delen.

En annan fråga, som ställdes av moderaternas kommunalråd Anja Sonesson, handlade om lämpligheten att ha utbyte med ett land som systematiskt kränker mänskliga rättigheter. Stadsdelsnämndens ordförande (s) svarade att hon förutsätter att UD, Regeringen och Riksdag framför synpunkter på mänskliga rättigheter. Enligt henne handlar detta projektet om utbyte där barn möts på barns villkor och det tycker hon är bra. Det är detta som är problemet! Man svajar hela tiden om vad syftet är i stället för att vara tydliga och rätt. Man har sagt att syftet är att barnen ska få förståelse för varandras kulturer och i ett sådant projekt menar jag att Malmö stad inte ska vara delaktigt. Ska Malmö stad delta i det här projektet måste frågor som mänskliga rättigheter stå högst på listan över syften.

En tredje fråga i ämnet hanns inte ställas utan kommer upp på nästa sammanträde. Den ställs av en folkpartist till skolkommunalrådet (s) och undrar om hon kommer att vidta åtgärder för att stoppa den planerade resan. Fortsättning följer alltså.