Sidor

torsdag 7 februari 2008

Bråkigt i Malmö kommunfullmäktige

Medierapporteringen från januarisammanträdet i Malmö kommunfullmäktige har dominerats av utfallet från kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu mot kommunfullmäktiges förste vice ordförande Lena Jarnbring. Kommunstyrelseordförandens uppförande är anmärkningsvärt, klandervärt och oacceptabelt. Men enligt min mening mer ett bråk på det personliga planet och inte det som var det verkligt allvarliga som hände på sammanträdet.

Efter fullmäktigemötet skrev jag tillsammans med Anette Clair, som är moderat ersättare i fullmäktige, insändaren nedan. Såvitt jag vet har den ännu inte blivit publicerad någonstans.

"Fix och trix av (s) i fullmäktige

Med fullmäktiges ordförande i spetsen agerar socialdemokraterna i Malmö antidemokratiskt. De drar sig inte för att trixa och fixa för att kringgå de demokratiska spelregler som finns för att garantera minoriteten inflytande.

Vid fullmäktiges decembersammanträde drev socialdemokraterna igenom att ett antal motioner skulle bordläggas. Som skäl angav fullmäktiges ordförande att "det är ett antal som vill komma iväg". På kvällen, efter decembersammanträdet, hölls årets fullmäktigemiddag så det handlade alltså om att en del av fullmäktigeledamöterna ville hinna hem och fräscha till sig, byta om och, ja förbereda sig för festkvällen. Vi anser inte att det är legitima skäl för att avstå från att behandla frågor som fullmäktige samlats för att avgöra. Men majoriteten ville annorlunda och motionerna bordlades utan någon som helst politisk behandling i fullmäktige.

När så motionerna kom upp för behandling på januarisammanträdet yrkade en minoritet på återremiss för några av dessa. En tillräckligt stor minoritet för att det normalt skulle blivit en så kallad minoritetsåterremiss. En regel i den demokratiska processen som gör att en majoritet inte kan köra över en minoritet hur som helst, utan ärendet måste ges ytterligare beredning. Men då meddelar den socialdemokratiske fullmäktigeordföranden att eftersom motionerna bordlades vid förra sammanträdet säger regelverket att de inte kan minoritetsbordläggas nu.

Detta är inte en seriös hantering! Först driver ordföranden igenom en bordläggning av ärenden för att "det är ett antal som vill komma iväg". Sedan använder han den i sig mycket tvivelaktigt motiverade bordläggningen för att förhindra minoriteten dess rättigheter. Det var knappast så det var tänkt när reglerna skapades. Det är inte omöjligt att ordföranden, i det här fallet, strikt juridiskt är klanderfri. Men moraliskt är hans paragrafrytteri till skada för kommunfullmäktige och därmed för demokratin i Malmö.

Vi kan inte bedöma om fullmäktigeordföranden blivit rådd till detta sluga handlande eller om situationen bara råkade uppstå. Oavsett vilket borde han begripit bättre och handlat så att andemeningen i de demokratiska spelreglerna följts."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar