Sidor

tisdag 26 februari 2008

Händelserikt sammanträde i Miljönämnden

Gårdagens sammanträde i Miljönämnden blev oväntat händelserikt.

I ett förslag till remissvar från Malmö stad till Länsstyrelsen angående en energistrategi för Skåne föreslog vi moderater att vi skulle lägga till en skrivning om att fjärrvärmenäten borde öppnas för konkurrens på samma sätt som el- och telenäten. I dag har den som äger fjärrvärmenät monopol på att leverera fjärrvärme till slutkund. Öppnas näten för konkurrens kan olika energiproducenter sälja direkt till slutkund via samma nät. Som alltid när ett monopol tas bort på en marknad skulle fjärrvärmebranschen effektiviseras och inte minst hushållen skulle bli vinnare. Efter en stunds resonemang och viss vånda antog Socialdemokraterna och Miljöpartiet vårt förslag. Det uppskattar jag mycket och hoppas att en majoritet följer förslaget även i Kommunstyrelsen.

Däremot hade vi inte samma framgång i ärendet som var ett yttrande till Stadsbyggnadsnämnden över byggplanerna vid citytunnelstationen i Hyllie. När vi i nämnden yttrade oss över planerna i ett tidigare skede stödde (s) och (mp) förvaltningens förslag att vara kritiska till enkelsidiga lägenheter. Vi moderater tyckte att motståndet var väl kategoriskt och menade att eventuella olägenheter torde kunna lösas på acceptabla sätt. I förvaltningens förslag i detta senare skede fanns nu ett långt resonemang om de enkelsidiga lägenheterna, som finns i planerna, som mynnade ut i att förvaltningen nu ändrat ståndpunkt. Man menar att enkelsida lägenheter i det här fallet skulle fungera och att möjligheten att klä utsidan av ett garage med lägenheter har stora värden för hela området. Det gladde naturligtvis oss moderater. Inte minst eftersom motiveringen är vederhäftig. Men detta gillade alltså inte (s) och (mp) och efter en stunds ajournering bestämde de i sin kraft av majoritet att stryka hela den text i skrivelsen om enkelsidiga lägenheter som förvaltningen föreslagit och ersatte den med en kort som summariskt motsätter sig enkelsidiga lägenheter. Mycket olyckligt tycker vi moderater men hoppas att Stadsbyggnadsnämnden tar större hänsyn till miljöförvaltningens resonemang som jag ska se till att de får med i sitt beslutsunderlag.

Vid sammanträdet behandlade vi också nämndens årsanalys och bokslut för 2007. Anmärkningsvärt i det sammanhanget tycker vi moderater är att nämnden under året beslutade hur några extra pengar som vi fick till vårt förfogande skulle användas men sedan har förvaltningen fördelat om dessa mellan verksamheterna. Det innebär att en (1) verksamhet förbrukat 70% mer än vad nämnden tilldelat. Jag är säker på att mitt missnöje med detta gick fram både till majoriteten och till förvaltningen.

Under Miljönämndens ansvar sorterar också en avdelning som för kommunens räkning driver olika projekt som till stora delar finansieras av främst EU och staten. Av tradition har den avdelningen varit mycket självständig och rapporteringen till nämnden har varit fragmentarisk. Under min tid i nämnden har jag drivit att eftersom det är nämnden som ansvarar för verksamheten ska vi också bli tillräckligt informerade och ta de nödvändiga besluten. Det går sakta i rätt riktning. Vid gårdagens sammanträde fick vi en årsanalys också för den här verksamheten. Nämnden tyckte inte att det var tillräckligt utan det måste bli bättre framöver. Jag efterlyste indikatorer så att nämnden kan bedöma om projekten gör vad de ska och om ekonomin är under kontroll.