Sidor

måndag 25 februari 2008

Fri rörlighet över gränserna

Oscar Hemer skriver om "Kosmopolit med förhinder" på kultursidorna i dagens Sydsvenskan. Han frågar varför friheten att flytta och bosätta sig var man vill inte är en grundläggande mänsklig rättighet.

För mig är det självklart att det borde vara så, att den som vill ska få lov att bosätta sig i Sverige. Som svar på det kommer direkt reaktionen "Hur skulle det se ut" Då skulle ju all jordens befolkning komma till Sverige för att bli försörjda!" Jag är medveten om det problemet och därför är det är lika självklart för mig att den som flyttar till Sverige måste kunna försörja sig själv. Det måste till en tid innan man fullständigt kvalat in i det svenska socialförsäkringssystemet. De enda som jag menar ska stå utanför detta försörjningskrav är konventionsflyktingar och deras allra närmsta familjer. I deras fall har Sverige, och alla andra demokratier, en skyldighet att ge skydd åt individer som riskerat allt för att t ex bekämpa totalitära regimer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar