Sidor

fredag 8 februari 2008

Statliga toppjobb - öka de folkvaldas inflytande!

I går utsåg Regeringen tre nya generaldirektörer. Jag har ingen anledning att tro att någon av dessa inte är kvalificerad eller lämplig. Dessutom är det endast till en av posterna som man handplockat. De andra två har anonserats ut. Men jag hade gärna sett att de folkvalda, Riksdagen, hade ett finger eller mer med i spelet.

Ett första steg skulle kunna vara att ledamöter från relevanta riksdagsutskott fick möjlighet att offentligt fråga ut Regeringens kandidater innan de formellt utses. Ett nästa steg att Riksdagen måste godkänna kandidaterna innan de utses.

Generaldirektörer, och en del andra statliga topptjänstemän, ansvarar för att det Riksdag och Regering beslutar genomförs. T ex har ju ministrar i Sverige inte alls samma möjligheter som i många andra länder att påverka varken implementering eller det löpande. Därför tycker jag att det är viktigt att de statliga topptjänstemännen blir ordentligt genomlysta och att de blir kända för allmänheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar