Sidor

tisdag 19 februari 2008

Saudiarabiens kultur ska inte förstås, den ska bekämpas

Saudiarabien är en diktatur som systematiskt kränker mänskliga rättigheter. Svenska UD skriver bl a om landet "Den egna tolkningen av den islamiska lagen, sharia, tar som regel över annan lagstiftning. Offentliga avrättningar och kroppsstraff förekommer. Homosexualitet är förbjuden enligt lag. Konvertering från islam är likaledes förbjudet. Båda brotten kan leda till dödsstraff. Omfattande restriktion finns vad gäller kvinnors rörelsefrihet, ställning inom familjerätten, inom det politiska livet och möjlighet att söka anställning. I domstol väger en kvinnas vittnesmål hälften så tungt som en mans."

Få höjer väl på ögonbrynen över detta. Vi vet att det finns kvar en del länder i världen som inte moderniserats utan lever kvar med medeltida värderingar. De blir tack och lov färre och färre när ideologier som bygger på demokrati och individers frihet vinner terräng.

Det anmärkningsvärda i sammanhanget är att Malmö stad, enligt Sydsvenskan, deltar i ett projekt där skolbarn och skolpersonal från Malmö och Saudiarabien ska mötas för "att skapa förutsättningar för bättre medvetenhet och förståelse för varandras kulturer". Det är så fel som det kan bli. Saudiarabiens kultur ska inte förstås, den ska bekämpas! Jag hoppas att ansvariga politiker agerar och rättar till. Ska Malmö stad av någon anledning ha utbyte med Saudiarabien måste demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter stå högst på agendan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar