Sidor

måndag 11 februari 2008

Räddningstjänsten agerar mot fyrverkerimissbruket

Vid dagens sammanträde i Räddningstjänsten Syds direktion beslutade vi, på mitt initiativ, att förvaltningen ska ta fram ett underlag så att vi utifrån organisationens erfarenheter och kompetens kan bilda opinion i debatten om fyrverkerier. Vi ska, enligt beslutet, "ta initiativ till en dialog med samverkande organ, kommuner och polis om hur vi kan påverka situationen".

Jag tycker naturligtvis att detta är mycket bra. Ett väl underbyggt inlägg från Räddningstjänsten bör väga tungt och kan inte enkelt viftas undan.

Jag tog på sammanträdet upp några punkter som jag gärna ser att förvaltningen har med när man arbetar fram underlaget:
  • begränsa tillgängligheten
  • begränsa användandet
  • effektivisera tillsynen av att lagar och regler följs

Ingen argumenterade emot. Däremot kom krav på att föräldrars ansvar för sina barns handlingar måste skärpas. Det ställer jag mig bakom.

1 kommentar:

  1. Hej.

    Dina synpunkter är så klart helt riktiga. Det finns en lagstiftning som reglerar möjligheten att köpa spränmedel. För detta krävs en licens som kommer genom en utbildning, vidare krävs ett tillstånd från polisen för att få spränga och ännu vidare så krävs det tillstånd för att få sälja. Under 2006 sökte endast 211 personer tillstånd för fyrverkerier. Övriga explosiva varor hade 1498 tillstånd.
    Se till så att samma krav införs för innehav, försäljning och användning som gäller för sprängmedel. Då kommer inte en enda raket att skjutas utan licens/tillstånd.

    SvaraRadera