Sidor

torsdag 17 april 2008

Vänsterpartiet har en svajjig demokratisyn

En version av mitt inlägg här den 12 april var häromdagen publicerad som insändare i Skånska Dagbladet. I går svarade en vänsterpartist i Kävlinge på den i samma tidning. Detta är min replik på det:

"Insändarskribenten hävdar att vänsterpartiet har en "bredare demokratisyn än liberala partier". Han motiverar detta påstående med att "vi vill nämligen också ha en ekonomisk demokrati". Vad jag förstår av han vidare resonemang är det han kallar för demokrati bättre ju mer inflytande och insyn de folkvalda församlingarna har över samhällets ekonomiska aktiviteter. Jag är förundrad över att det fortfarande finns några som så ogenerat torgför dessa ideologier. Överallt där dessa har provats har det lett till förtryck, ofärd och korruption.

Insändarskribenten ber mig också förklara för honom på vilket sätt Venezuelas president Hugo Chávez är demokratiskt tvivelaktig. Jag nöjer mig med att citera Chávez själv som om diktatorn Fidel Castro säger "en påve för oss revolutionärer". Den som har en blodbesudlad diktator som förebild är ingen demokrat."