Sidor

lördag 19 april 2008

Rädda hyresrätten! Betala vad det kostar.

Jag tycker att diskussionen (bl a Sydsvenskan) om prissättningen på hyresbostäder är konstig. Varför ska inte hyresgästerna betala vad det kostar? Det får de som äger sitt boende själv och de som bor i bostadsrätt göra. Dessutom leder dagens reglering till köer, svart marknad och korruption. Regleringarna leder till att bl a unga och resurssvaga har mycket svårt att skaffa sig boende.

Köer blir det eftersom alltför få tycker att det är tillräckligt lönsamt att hyra ut lägenheter eftersom regleringarna gör vinstmarginalerna för små. En svart marknad skapas alltid när den fria marknaden regleras. Bostadssökande värderar nyttan av vissa hyreslägenheter högre än det reglerade priset och är därför beredda att betala svart för ett kontrakt. En del av dom som sitter på makten att fördela hyreslägenheter låter sig korrumperas antingen genom att favorisera sina närstående eller genom att ta betalt för att låta någon gå före i kön.

Många ropar "Rädda hyresrätten!". Jag håller med. För att bostadsmarknaden ska fungera bra måste det finnas en effektiv hyresmarknad. Ett problem är att de som säger sig vilja rädda hyresrätterna vill göra det med fortsatt och stärkt reglering. Enligt min mening vore det dödsstöten för hyresrätterna. Räddningen är avreglering. Betala vad det kostar!

Jämför gärna med livsmedelsförsörjningen i landet. Tack och lov har vi ingen prisreglering av den branschen och därmed varken matköer eller svält. I butikerna finns både oxfilé och falukorv till respektive marknadspris. Men hur hade det sett ut om priserna reglerats så att det dels fanns ett pristak och dels krav på likapris? Absurt? Absolut, men det är så hyresmarknaden för bostäder fungerar.