Sidor

tisdag 22 april 2008

Gärna minskat presstöd

I går publicerade Kvällsposten en debattartikel av Jerker Swanstein (m) och Uno Aldegren (s), ordförande respektive andre vice ordförande i Skånes regionstyrelse. De är överens om att det är fel att, som regeringen överväger, ta bort storstadsdelen i presstödet och menar att förslaget tvingar Skånska Dagbladet att upphöra som daglig tidning. Det leder påstår de vidare till ett mediemonopol i Skåne som ger sämre nyhetsbevakning, sämre möjligheter att höra flera åsikter och mindre utrymme för debatt. Swanstein och Aldegren frågar retoriskt om det blir mer opinionsbildning med en tidning i stället för två.

Jag tycker också att det är önskvärt att det finns så många kanaler som möjligt för nyhetsförmedling och opinionsbildning. Men jag håller inte med om att statliga bidrag ska subventionera verksamheter som inte är tillräckligt attraktiva för läsare, annonsörer och andra intressenter. Jag ser hellre att bidragen försvinner och att aktörerna tvingas till nytänkande och omstruktureringar.

Det är inte alls säkert att den viktigaste konkurrenten till en morgontidning i dag är en annan morgontidning. Kanske är det en pigg kvällstidning eller en interaktiv nätpublikation eller löst samverkande bloggar eller... eller ja vad då. Det vet vi egentligen inte förrän bidragen som håller den gamla strukturen uppe försvinner och de nya alternativen ges utrymme att utvecklas. Det enda vi kan vara säkra på är att entreprenörers kreativitet kommer att fylla de tomrum som uppstår när bidragen dras in.