Sidor

lördag 26 april 2008

Fel värdering ger köer och bostadsbrist

Tillsammans med Anette Clair hade jag tidigare i veckan en insändare under Ordet i Sydsvenskan. I dagens tidning publicerades ett svar. Vi har skrivit följande replik:

"Skribenten ironiserar över att vi tycker att även de som bor i hyreslägenheter ska betala vad det kostar att bo. Men i sin iver lyckas han inte hålla reda på äpplen och päron.

Skribenten undrar varför man ska nöja sig med hyreskostnaderna och frågar om man inte också ska betala vad det kostar för sjukvården, skolan och hemtjänsten. Det tycker vi i och för sig är intressanta frågeställningar värda att diskutera, men det är en helt annan fråga eftersom sjukvården, skolan och hemtjänsten är skattefinansierade tjänster.

Med boendet är det annorlunda. De som äger sitt boende, direkt eller indirekt, betalar vad det kostar genom att det råder en fri och öppen marknad. Det tycker vi är bra. Problemet är att fastighetsägare som erbjuder hyreslägenheter, på grund av den reglering som råder, inte tillåts ta betalt utifrån vad hyresgästerna är villiga att betala. I stället tvingas de följa ett konstlat värderingssystem som stämmer dåligt överens med de värderingar hyresgästerna gör. Det leder till att hyrorna i de mest attraktiva lägena blir för låga och hyrorna i mindre attraktiva lägen för höga. Det i sin tur gör att det blir svårt för investerare att få lönsamhet i hyresbostadsprojekt och därför byggs det för lite och köerna är ett faktum.

Dagens regleringar leder till köer, svart marknad och korruption. Dessutom till att bl a unga och resurssvaga har mycket svårt att skaffa sig boende. Det skulle förändras till det bättre om även de som bor i hyreslägenhet betalade vad det kostar."