Sidor

fredag 11 april 2008

Stoppa statens övergrepp!

I Sverige har Staten monopol på att, under vissa speciella omständigheter, frihetsberöva individer. I en demokratisk rättsstat är det en nödvändighet och Staten måste hantera instrumentet med stor respekt och känslighet.

Den 11/4 2008 tar Sydsvenskan på ledarplats upp några händelser i häkten som uppdagats den senaste tiden. Händelserna är exempel på att Staten inte klarat av att axla det stora ansvaret och enskilda medarbetare tycks ha brustit grovt. Människor har förlorat sina liv som en direkt följd av att Staten har utnyttjat sitt monopol att frihetsberöva. Det är fullständigt oacceptabelt!

Staten måste ha monopol på att frihetsberöva. Med möjligheten följer ansvar och Staten måste säkerställa att de individer som med tvång omhändertas på olika sätt behandlas väl, med respekt och med känslighet. Mycket i den rapportering som varit i media tyder på att det inte varit så. Representanter för Staten har i intervjuer snarare visat på bristande insikt och förståelse för problemen.

Det måste till en snabb och radikal förändring.! Varken misstänkta eller dömda brottslingar ska riskera övergrepp från Staten.

Dagens Nyheter