Sidor

fredag 4 april 2008

Överens med Reepalu - konkurrens är bra!

Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu (s), säger i Sydsvenskan att "Konkurrens på mediasidan är bra ... då skärper man sig ... speglar samhället på olika sätt, med lite olika profil." Jag håller med honom även om min slutsats inte är att det ska finnas statligt presstöd.

Det intressanta tycker jag är att Reepalu är så tydlig med att konkurrens är viktigt och bra genom att aktörerna skärper sig, agerar på olika sätt och med olika profil. Detta är naturligtvis lika viktigt på alla områden i alla branscher. Därför ser jag med tillförsikt fram mot konkurrensfrämjande beslut i Malmö stad när det gäller t ex omsorg och skola på den s k mjuka sidan samt avfall och energi när det gäller den hårda. Det skulle gynna malmöborna genom att leverantörerna skärper sig, skapar mångfald och ökar tillgängligheten.