Sidor

lördag 26 april 2008

Förståelse förutsättning för konstruktiv kritik

Tidigare i veckan hade jag en insändare på Debatt Malmö i Sydsvenskan som fick ett svar i dagens tidning. Skribenten tycker att förståelse är en viktig del av demokrati. Jag har skrivit detta svar:

"Skribenten skriver att han och jag kanske har olika definition av demokrati eftersom hans har stort utrymme för förståelse. Men det har min också. Skribenten hävdar att har man inte viljan att förstå har man nog inte någon större chans att förklara begrepp som demokrati eller mänskliga rättigheter för en diktator. Jag håller med honom. Ska man formulera argument som biter måste man bl a förstå hur mottagaren tänker och vilka referenser den har.

Men min kritik av skolreseprojektet i Limhamn-Bunkeflo, som stötts av socialdemokratiska företrädare för Malmö stad, bygger på att det i projektbeskrivningen står "skapa förutsättningar för bättre medvetenhet och förståelse för varandras kulturer". Ingenting i diskussionen runt projektet tyder på att denna medvetenhet och förståelse ska användas för att påverka den saudiska regimen utan jag uppfattar den som själva målet. Jag menar att deltar Malmö stad i ett projekt tillsammans med regimen i en diktatur som Saudiarabien måste det vara tydligt att man tar tillfället i akt att diskutera demokrati och mänskliga rättigheter."