Sidor

tisdag 8 april 2008

Bort med partistödet!

Ledaren i dagens Sydsvenskan tar upp partistödet. Tidningen tycker att det kan ses över men verkar egentligen inte vilja ha någon förändring. Det tycker jag är en lam inställning av en tidning som kallar sig liberal.

Är det verkligen legitimt att de folkvalda beslutar om mycket stora bidrag till de partier de själva representerar? Bidragen leder till att cementera den befintliga partistrukturen och försvårar ytterligare för nya partier att etablera sig. Stödet i dess nuvarande form stärker också partiorganisationerna och politrukerna där på bekostnad av de folkvalda. Det senare kan tyckas motsägelsefullt eftersom det är de folkvalda som ju beslutar om partistöden. Men samtidigt är de i beroendeställning till partierna som bestämmer vilka som blir valbara i nästa val.

Ska det finnas några bidrag som bygger på valda mandat borde stödet gå till de valda individerna att förvalta. De skulle kunna överlåta pengarna till sina partier men även använda de på andra sätt. T ex hålla sig med egna utredningsresurser.

Men bäst tycker jag det vore om partistödet helt togs bort. Bidragsberoende är alltid av ondo. Självförsörjning borde gälla även för politiska partier.