Sidor

fredag 28 mars 2008

(s) ger fortsatt stöd till saudiresan

Vid gårdagens kommunfullmäktige väntade jag mig svar på min så kallade enkla fråga till Limhamn-Bunkeflos stadsdelsnämndsordförande angående den planerade skolresan till Saudiarabien. I min fråga undrar jag om Malmö stad är en part i projektet eller inte. Tyvärr var Birthe Sörestedt (s) frånvarande så frågan skjuts fram till nästa fullmäktigesammanträde.

Men en annan enkel fråga till skolkommunalrådet Agneta Eriksson (s) tog också upp saudiresan. I sitt svar uttryckte hon sitt stöd för resan.