Sidor

torsdag 20 mars 2008

Störste lobbyisten ägs av kommunerna

Sydsvenskan fortsätter i dag sin artikelserie om avfallsbranschen. I dagens artikel skriver man att de privata företagen, via lobbyister, bevakar sina intressen genom att bl a försöka påverka de politiska makthavarna. Knappast ett scoop. Så är det i en fungerande demokrati. Olika marknadsaktörer försöker så effektivt som möjligt bevaka sina intressen. Det som möjligen är intressant i det här fallet, men som Sydsvenskan inte tar upp, är att de kommunala monopolen som agerar i branschen har sin egen lobbyorganisation, Avfall Sverige. Min gissning är att den organisationen med sina cirka 15 anställda är den klart största lobbyisten i branschen. Avfall Sverige lobbar för att de kommunala monopolen ska bevaras.

Jag anser att kommunerna inte ska vara marknadsaktörer i den här branschen heller. Kommunernas roll bör vara att via myndighetstillsyn se till att allt avfall tas om hand så att lagar och regler följs. Det finns ingen anledning att tro att kommunala monopol behövs på just avfallsmarknaden. Det är ännu en sektor som måste avsocialiseras. Då kommer branschen att kunna utvecklas och moderniseras med ökad effektivitet, ökad service och minskad risk för korruption.

Vinnarna när kommunernas monopol avlövas är inte i första hand de privata lobbyisterna utan kommuninvånarna. Allt talar för att avfallshanteringen blir billigare och bättre med fria företag i konkurrens på fria marknader.