Sidor

tisdag 18 mars 2008

Regeringsrättens sopdom bra för malmöborna

I går kom äntligen Regeringsrättens dom i fallet där Tomelilla kommun överklagat en kammarrättsdom. Regeringsrätten går som väntat på kammarrättens linje och säger att kommuner inte får handla av egna bolag utan föregående upphandling. Sydsvenskan publicerar flera artiklar om saken i dag: Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan. Tyvärr är Sydsvenskans journalister dåligt pålästa samtidigt som de gör allt för att skruva nyheten.

Hanterar politikerna domen klokt är den mycket bra för malmöborna. Avfallsbranschen är ett av de områden där offentliga monopol fortfarande är stora aktörer. Domen kan innebära att dessa monopol luckras upp och i förlängningen försvinner. Det skulle självklart alla hushåll, och alla andra köpare av avfallstjänster, vinna på. Det finns ingen anledning att tro att kommunala monopol skulle vara bra just i avfallsbranschen. Monopol och bristande konkurrens leder alltid till ineffektivitet, dålig service och korruption. Nu finns det en möjlighet att branschen kan få utvecklas med fria företag i fri konkurrens.

Det finns anledning både att fördjupa och att bredda resonemangen i saken. Jag återkommer.