Sidor

onsdag 5 mars 2008

Digitala demokratifunktioner förverkligas

I dag skriver Sydsvenskan om en del av det som jag skrev om här den 17 januari. Kommunstyrelsen har nu beslutat i enlighet med de förslag vi i E-beredningen arbetat fram. Därmed kommer webbaserade funktioner för medborgarinitiativ och medborgarpanel att förverkligas under året. Det ska bli mycket spännande att följa hur det utvecklas. Min förhoppning är att funktionerna leder både till att malmöbornas möjligheter att påverka den politiska processen utökas och att politikernas beslutsunderlag på olika nivåer ytterligare förbättras. Läs mer om de nya funktionerna i mitt inlägg här från den 17 januari.