Sidor

onsdag 26 mars 2008

Olofsson på rätt spår - slopa barnbidragen!

Sydsvenskans ledarsida (Sydsvenskan) skjuter på Centerns testballong angående slopade barnbidrag för höginkomsttagare. Jag tycker för min del att Centern är på rätt spår.

Om regeringen kompletterar arbetslinjen med en princip att alla familjer ska ges möjlighet att försörja sig själva borde man kunna komma fram till att slopa barnbidragen helt. Jag menar att inkomstbeskattningen ska anpassas efter familjernas försörjningsbördor. I stället för att rendera i barnbidrag vill jag att barnen ger rätt till avdrag i familjernas inkomstdeklarationer. Ingen borde betala en krona i inkomstskatt så länge det inte finns pengar kvar till att försörja familjen utan bidrag.