Sidor

tisdag 25 mars 2008

Ställer enkel fråga angående saudiresa

Jag ställer vid torsdagens sammanträde i kommunfullmäktige följande enkla fråga till Limhamn-Bunkeflos stadsdelsnämndsordförande:

"Det har under en tid planerats för en resa till Saudiarabien där det cirkulerat olika uppgifter om huruvida Malmö stad är en part i projektet eller inte. Klart är att minst en tjänsteman från stadsdelsförvaltningen Limhamn-Bunkeflo varit på en förberedande resa till Saudiarabien. I uttalanden från politiker i stadsdelsnämnden har, enligt media, sagts att resan genomförs trots att alla politiker är kritiska.

Jag frågar därför stadsdelsnämndens ordförande:
Är resan till Saudiarabien ett officiellt utbyte, på politiker- eller tjänstemannanivå, som Malmö stad deltar i?"

I dagens Sydsvenskan (Sydsvenskan, Sydsvenskan) finns två artiklar om resan.