Sidor

måndag 10 mars 2008

Hur blir Malmö en ännu bättre cykelstad?

Vad kan göras för att Malmö ska bli en ännu bättre cykelstad? Med denna fråga som utgångspunkt hade Malmös kommunalråd med ansvar bl a för stadsplanering, trafik och miljö kallat till rundabordssamtal i dag. Jag var inbjuden i egenskap av vice ordförande i Miljönämnden. Övriga medverkande var två riksdagsledamöter, Köpenhamns teknik- och miljöborgmästare, några politiska sekreterare i kommunen, ett par politiker och tjänstemän från Region Skåne samt tjänstemän från Gatukontoret i Malmö.

Det blev en intressant diskussion som i och för sig aldrig riktigt lyfte. Vi kom inte fram till något som pekar ut en tydlig riktning för det framtida arbetet. Det var dock speciellt intressant att lyssna till Köpenhamns viceborgmästare Klaus Bondam.

Min slutsats av dagens samtal är att vi måste skaffa oss mer kunskap om hur malmöbor och stadens besökare förhåller sig till cyklandet som transportform. T ex Vilka cyklar och varför? Vilka cyklar inte och varför? Vill folk cykla? Varför? Varför inte? Vad krävs om vi vill göra cyklandet mer attraktivt?

Det fanns mycket åsikter, tyckanden och antaganden vid dagens diskussion men alldeles för lite hårda fakta att bygga en framtida politik på. Jag förväntar mig att ett resultat av mötet blir att dessa viktiga fakta plockas fram.