Sidor

lördag 16 januari 2010

Skrota Systemets monopol!

Regeringen har nu kommit med sitt förslag till ny alkohollag. När Alkohollagsutredningen, som ligger till grund för Regeringens förslag, presenterades i våras hoppades jag att remissrundan skulle leda till att Regeringen körde över utredningen på så sätt att gårdsförsäljning blir tillåten och att utredningens föreslagna inskränkningar av öppettiderna skulle tas bort. Jag blev delvis bönhörd. Det blir inga inskränkningar av öppettiderna. Men frågan om gårdsförsäljning begravs tillsvidare i en ny utredning. Det är synd, för ur ett skånskt perspektiv är det önskvärt att alkoholdryckstillverkare kan sälja i anslutning till sina produktionsanläggningar. I Skåne finns flera tillverkare som skulle gynnas om sådan försäljning blev tillåten. Många uppskattar att efter ett studiebesök kunna köpa med sig några flaskor hem.

Men i stort bekräftar förslaget till ny lag det komplicerade förhållandet till alkohol vi har i Sverige. Det går inte att komma ifrån att det även fortsättningsvis kommer lagstiftningen att bygga på moraluppfattningar. Medborgarna ska fostras och hållas kort.

Viktigast är att detaljhandelsmonopolet inte förändras enligt förslaget. Det blir alltså inte möjligt att handla öl, vin och sprit där det säljs andra livsmedel, vilket naturligtvis vore det enda rimliga.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Krångla inte till alkoholförsäljningen
Systembolaget motarbetar gårdsförsäljning
Gårdsförsäljning bra för Skåne

SDS, SDS, SvD, SvD, SvD, SDS, SDS, SDS