Sidor

onsdag 13 januari 2010

Rätt att få tycka annorlunda


I dag fick jag den här insändaren publicerad i City Malmö Lund.

”Matti Laukkanen (MP) kritiserar mig för att jag inte vill att Staten ska registrera människor i Sverige efter etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Det är naturligtvis okej att han gör det. Men jag tycker mycket illa om hans sätt att debattera när han hävdar ”han [Rickard Wendel] lyssnar varken på mig eller Madubuko Diakité för vi är ju bara invandrare”. Alltså att det skulle finnas grupper av människor jag skulle behandla annorlunda och inte lyssna på. Det är oförskämt av honom. Både mot mig och mot alla dom olika människor jag samarbetar med i skiftande sammanhang. Jag menar att Matti Laukkanen måste förstå att man kan tycka annorlunda än han gör utan att det har att göra med hans invandrarbakgrund."