Sidor

tisdag 26 januari 2010

Rödgrönt (S, V, MP) svek i Malmö

Skånska Dagbladet skriver om malmöbor med judisk bakgrund som känner sig alltmer hotade och otrygga. En del väljer t o m att lämna staden för Stockholm och Israel. De uttrycker stor besvikelse på Malmös politiker med kommunstyrelseordföranden Ilmar Reepalu (S) i spetsen.

Jag förstår deras besvikelse. Malmös rödgröna styre (S, V, MP) har inte stått upp för alla individers rätt utan gett efter inte minst för antiisraeliska aktivister. Ledande företrädare har genom uttalanden t o m legitimerat hatet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
S, V och MP i Malmö bagatelliserar vänstervåldet