Sidor

måndag 25 januari 2010

Allianspengar till Malmö, då tjurar Reepalu (S).

Jag har svårt att spontant bedöma om satsningarna den rödgröna majoriteten i Malmö (S, V, MP) presenterar i dag är de bästa. Men jag konstaterar att de möjliggörs av det konjunkturstöd till landets kommuner och landsting på totalt 9,1 miljarder kronor som Alliansregeringen (M, FP, C, KD) beslutade om i höstas.

I stället för att glädjas åt malmöbornas möjligheter tjurar Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) över att regeringen inte redan, långt innan någon kan värdera behovet, beslutat om liknande pengar för 2011.