Sidor

torsdag 7 januari 2010

Nej till kategorisering och registrering av medborgarna!


I dag får jag den här insändaren publicerad i City Malmö Lund:
"I sin replik på min insändare om kränkande mångfaldsplan i Malmö stad hävdar Madubuko Diakité att både Europakommissionen mot rasism & intolerans och FN:s rasdiskrimineringskommitté uppmanar Sverige att samla in information om medborgarna uppdelad enligt kategorier såsom religion, språk, nationalitet och nationellt eller etniskt ursprung. Det låter enligt min mening horribelt och måste absolut motverkas bestämt. Ingen ska av någon myndighet ens behöva få frågor om sådant som etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Än mindre behöva svara på sådana. I sin iver att komma åt olika former av diskriminering tycks många vara beredda att både kränka medborgarnas integritet och skapa register som i fel händer kan bli effektiva verktyg för utresningar. Det är inte acceptabelt utan diskriminering måste bekämpas på andra sätt."