Sidor

tisdag 5 januari 2010

Länge leve friheten! Länge leve bilen!

Sydsvenskans ledare hyllar i dag bilen som det viktiga frihetsredskap den är och kritiserar, om än slappt, det rödgröna experimentet (S, V, MP) för deras bilfientlighet. Det är bra att bilens förtjänster lyfts fram och att kritiken mot den sågas. Bilmotståndarna, varav många är fanatiska bilhatare, hävdar att bilen är en miljöbov och en säkerhetsfara. Det är sant att bilen har nackdelar. Men rapport efter rapport visar att bilen påverkar miljön allt mindre och att trafiksäkerheten blir allt högre. När jag lyssnar till bilmotståndarna blir jag allt mer övertygad om att det inte är miljö- eller säkerhetsskäl som ligger bakom deras aversioner, utan just det faktum att bilen är ett så fantastiskt frihetsverktyg. Bilmotståndarna tål inte att människor själva kan styra och bestämma över sina liv.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Bilhat driver S, V och MP
Insändare: Förbättra trafikmiljön