Sidor

onsdag 4 februari 2009

Privata löner är INTE politikernas sak!

LO har utrett inkomstskillnaderna i Sverige och konstaterar bl a att näringslivsdirektörer tjänar 51 gånger mer än en industriarbetare. LO är upprört över skillnaderna och är kritiskt mot t ex bonussystem.

Det är naturligtvis helt okej att LO har synpunkter på detta och vill se förändringar i lönesättningen. Men LO nöjer sig inte med det utan skriver "Det är hög tid att samhället bidrar till en normering av hur näringslivets ersättningar och bonussystem ska utformas." Med "samhället bidrar" brukar i dessa sammanhang menas statlig inblandning genom lagreglering. Och det är här gränsen måste dras! Staten ska inte lägga sig i privata verksamheters lönesättning. Med detta har politikerna ingenting att göra.

Sydsvenskan, Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar