Sidor

söndag 21 februari 2010

Alltid bra med fria val

Svenskans politiske chefredaktör PJ Anders Linder skriver i sin ledare om Att vi får välja allt utom politiker. PJ konstaterar att vi som individer och medborgare får möjligheter att göra allt fler val på en lång rad områden. På marknaden, vad gäller livsstil och inom den s k välfärden. Men inte när det gäller ett av de allra viktigaste, det demokratiska. PJ avfärdar de personvalsinslag som finns i dag eftersom spärrarna är alldeles för höga. I kombination med stora valkretsar och stora partier är det i praktiken omöjligt för kandidater att med hjälp av personkryssen ta en plats i någon av de folkvalda församlingarna.

Vidare noterar PJ att de skadeglada kommentarerna från övriga partier nästan uteblivit när provvalsproblematiken för Stockholmsmoderaterna vänts ut och in på i medierna. Han drar slutsatsen att nomineringstid är rötmånadstid i alla politiska läger och att ryktesspridning, maktkamp och uppslitande bråk långt ifrån är ovanliga.

Jag tycker att PJ har helt rätt. Valsystemet i Sverige måste läggas om så att personvalet får en avgörande betydelse för vilka kandidater som blir valda. Det finns många nackdelar med systemet som det ser ut i dag. En är att partiorganisationerna med sjunkande medlemstal och därmed allt mindre förankring i samhället sitter med alldeles för stor makt. En annan är att när avgörandet om vilka kandidater som kommer att ta platser i fullmäktigen och Riksdag tas innanför partiernas väggar stimulerar inte det till dialog och utbyte mellan politiker och väljare. Partiernas stora makt leder i stället till att det är mer gynnsamt för kandidaterna att göra sig populära internt och att engagera sig i interna fraktionsbildningar än att driva politik utåt mot samhället och medborgarna. Det gör i sin tur att i provvalen kommer inte sällan kandidater högt som är dåligt kända i samhället och bland medborgare och media medan mer i den allmänna debatten aktiva och kända politiker hamnar längre ner.

Jag ser också att Sydsvenskan spekulerar i oenighet inom Malmömoderaterna. Precis som PJ tror jag inte att det förekommer mer mygel, fusk och ojusta maktmetoder inom Moderaterna än inom något annat parti. Det är valsystemet som är grogrunden till dessa problem inom alla partier.

Ett annat exempel på att fria val alltid är bra är DN:s ledare under rubriken Frihet krymper kö. Där får Region Skånes reform för utprovning av hörselhjälpmedel utgöra exempel på hur viktigt det är med vårdval för att tillgängligheten ska öka. Jag vill tillägga att vårdval också ökar kvaliteten och minskar korruptionen.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Unga framåt i provval (M)
Attraktiva moderata listor