Sidor

tisdag 2 februari 2010

Allvarliga anklagelser mot Reepalu (S)

Debatten efter intervjun med Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) i Skånskan den 27 januari fortsätter. I dag är det journalisten till artikeln, Andreas Lovén, som i en debattartikel i Sydsvenskan bemöter Reepalus dito från den 30 januari. Det är ingen trevlig beskrivning av KS-ordförande Reepalu (S) som Lovén ger.
Lovén hävdar med bestämdhet att Reepalu inte är felciterad. Allt ska finnas på band och enligt Lovén har Reepalu i ett mejl godkänt citaten. Lovén skriver också: "... när det gäller att piska upp stämning är Ilmar Reepalu oöverträffad. Dessvärre verkar han inte lära av sina misstag."

Allvarligast i Lovéns beskrivning av intervjun med Reepalu tycker jag är:
"Ilmar Reepalu hade avsatt en halv timme för intervjun. Efter tjugo minuter blåste jag av, eftersom jag inte fann någon mening i intervjun.
Ilmar Reepalu ville tala om Israels aggressiva politik medan jag ville tala om svenska medborgare som trakasseras på grund av sitt ursprung."

Lovén hävdar att när han försökte intervjua Ilmar Reepalu (S), Malmös kommunstyrelseordförande, om etniskt motiverade trakasserier i Sverige, och jag förmodar i Malmö, insisterade KS-ordföranden på att tala om Israels påstått aggressiva politik. Om så är fallet är det häpnadsväckande. Jag menar att situationen i Malmö med etniskt motiverade hot, trakasserier och våld är så allvarlig att stadens främste företrädare måste ta varje tillfälle i akt att tydligt visa sitt avståndstagande. Detta utan att antyda att etniskt motiverade hot, trakasserier och våld av något skäl skulle kunna berättigas eller legitimeras.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Reepalu (S) självkritisk
Vad tycker partiledare Sahlin (S)?
Antiisraeliskt (s)tyre i Malmö?
Rödgrönt (S, V, MP) svek i Malmö
S, V och MP i Malmö bagatelliserar vänstervåldet